1. Shri Gadadhar Lal Jhangar Garai Shri Gadadhar Lal Jhangar Garai
 2. Shri Gajadhar lal Katariyar/Buti/Dhedhi Shri Gajadhar lal Katariyar/Buti/Dhedhi
 3. Shri Ganesh Lal Hal Shri Ganesh Lal Hal
 4. Shri Ganesh Lal Bhaiya (Bada Rama Bhaiya)Pagadwale Shri Ganesh Lal Bhaiya (Bada Rama Bhaiya)Pagadwale
 5. Shri Gopal Lal Katariyar / Purushottam Lal Katariyar S/O Late Munni Lal Katariyar Shri Gopal Lal Katariyar / Purushottam Lal Katariyar S/O Late Munni Lal Katariyar
 6. Haldhar Purohit Shri Uday Lal Hal Haldhar Purohit Shri Uday Lal Hal
 7. Pandit Shri Hiranath ji Dadhiwale Pandit Shri Hiranath ji Dadhiwale
 8. Sri Krishna Lal Pathak Sri Krishna Lal Pathak
 9. Sri Lakshman Lal Barik(Jaipur Rajguru), Sona ke Kada wale Sri Lakshman Lal Barik(Jaipur Rajguru), Sona ke Kada wale
 10. Shri Lalu bhai bitthal (Hathiwala) Shri Lalu bhai bitthal (Hathiwala)
 11. Shri madan lal pathak Shri madan lal pathak
 12. Shri Madanlal Mauar Shri Madanlal Mauar
 13. Shri Madanlal Meharwar “Kanchwale” Shri Madanlal Meharwar “Kanchwale”
 14. Sri Mahesh ji pittal Kiwad wale Sri Mahesh ji pittal Kiwad wale
 15. Shri Makhan Lal Dhokri Guput Shri Makhan Lal Dhokri Guput
 16. Shri Raja Lal Barik Shri Raja Lal Barik
 17. Shri Rajendra Kumar Sijuar Alias Rajan Babu Shri Rajendra Kumar Sijuar Alias Rajan Babu
 18. Shri Ramji Lal Kutti/Dhokdi/Guput Shri Ramji Lal Kutti/Dhokdi/Guput
 19. Purohit Sri Ramlal ji Jhangar Purohit Sri Ramlal ji Jhangar
 20. Shri Shambhu nath Gayaab “Tulsibagh wale” Shri Shambhu nath Gayaab “Tulsibagh wale”
 21. Sharad Kumar Katariyar/Baddiha/Hal Sharad Kumar Katariyar/Baddiha/Hal
 22. Climbed the stairs in front of Vishnu Pad Temple and went to Mohalla Karsili, Durgalal Pathak Bhawan Dharamshala. Climbed the stairs in front of Vishnu Pad Temple and went to Mohalla Karsili, Durgalal Pathak Bhawan Dharamshala.
 23. Shri Sunil Lal Hall/Pandey & [email protected] “Haldhar Purohit” Shri Sunil Lal Hall/Pandey & [email protected] “Haldhar Purohit”
 24. Sri Suraj Lal Gayab Sri Suraj Lal Gayab
 25. Tirth Purohit Pawan Pathak ji Gayaji wale Tirth Purohit Pawan Pathak ji Gayaji wale
 26. SHRI VIJAY BARIK SHRI VIJAY BARIK
 27. Shri Vijay Lal Gupt (Surdas)Tirth Purohit Sindhi Panda Shri Vijay Lal Gupt (Surdas)Tirth Purohit Sindhi Panda
 28. Shri Vinay Lal Dhubhalia/Dhedhi/Buti/Katariyar Shri Vinay Lal Dhubhalia/Dhedhi/Buti/Katariyar
 29. Shri Vishnu Lal Bhaiya Shri Vishnu Lal Bhaiya
 30. Shri Radhekrishna Pathak Alias Bacchu Babu Shri Radhekrishna Pathak Alias Bacchu Babu
 31. Sri Motilal VishnuGupt Pital Kiwar Wale Sri Motilal VishnuGupt Pital Kiwar Wale
 32. Mahesh Lal Pandey( S/o Shri Damodar lal Pandey) Mahesh Lal Pandey( S/o Shri Damodar lal Pandey)
 33. Sri Dhananjay Lal Pathak(S/o Late Mahadev Lal Pathak @ Madhu Babu) Sri Dhananjay Lal Pathak(S/o Late Mahadev Lal Pathak @ Madhu Babu)
 34. Sri Deepak Lal Hal Sri Deepak Lal Hal
 35. Shri Damoder Lal Jhangar Garai Shri Damoder Lal Jhangar Garai
 36. Sri Binod Kumar Dubhalia Sri Binod Kumar Dubhalia
 37. shri Bachnu lal Pathak/Dhokri shri Bachnu lal Pathak/Dhokri
 38. Bablu / Hemant kari Chaudhary Bablu / Hemant kari Chaudhary
 39. Anil kumar Bhaiya Anil kumar Bhaiya
 40. Rajendra Sijuar (Rajan Babu) Rajendra Sijuar (Rajan Babu)
 41. Ranjan Agrawal Ranjan Agrawal
Shopping Cart